Hledáte úvěr s nejvýhodnějšími podmínkami? Stačí vyplnit jednoduchý formulář!

Částka
+
Splatnost
+

Kontakty a o nás


Leadsor Czech Republic s.r.o.

Provozovatel této internetové stránky, společnost Leadsor Czech Republic s.r.o., Praha - Žižkov, Husitská 107/3, Česká republika, IČ: 05543533, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 265493, je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru.

Kontaktní údaje

Poštovní doručovací adresa: Leadsor Czech Republic s.r.o., Praha - Žižkov, Husitská 107/3, PSČ 130 00
Telefon: (+420) 704 355 583
Email: [email protected]

Údaje o registru, kde je možné ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele

Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce je možné ověřit v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů vedeném Českou národní bankou, který je zdarma přístupný na jejích internetových stránkách: ( http://www.cnb.cz/cnb/jerrs).

Registrační číslo:

Informace o neposkytování rady

Leadsor Czech Republic s.r.o. poskytuje zprostředkování spotřebitelského úvěru způsobem, při kterém neposkytuje radu podle ustanovení §85 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Interní mechanizmus vyřizování stížností

Možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra

Spotřebitelé mají možnost řešit spory z úvěrové smlouvy mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra.

Kancelář finančního arbitra (www.finarbitr.cz)

Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: qr9ab9x

Orgán dohledu

Orgánem dohledu nad dodržováním povinností stanovených zákonem je Česká národní banka (www.cnb.cz), IČ: 481 36 450, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.